سامانه فرابر

معرفی فرابر


نظـام اطلاعاتی مناسب می تواند شـواهد لازم را برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد


سامانه اتوماسیون آماری(فرابر)، اطلاعات را از سطوح مختلف دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (واحدها و ادارات) جمع آوری و بانک متمرکز و یکپارچه آمار و اطلاعات سازمان را ایجاد کرده، گزارشات متنوع مدیریتی را تولید و در اختیار مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، جهت بهره برداری قرار می دهد . مدیران ارشد سازمان در هر زمان و مکان به گزارشات مورد نظر خود در قالب جداول و نمودارهای گرافیکی دسترسی دارند و با توجه به آمارهای ثبت شده می توانند تصمیمات مناسب گرفته وسیاست گذاری های متناسب را اعمال نمایند.

ماموریت
دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات با کیفیت جهت تصمیم سازی ، برنامه ریزی و سیاستگذاری از طریق ایجاد نظام جامع یکپارچه آمار و اطلاعات سلامت ایران


اهداف و سیاست ها
• دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات در جهت تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاست‌گذاری.
• ادغام سیستم های مرتبط با یکدیگر و حذف سیستم های موازی .
• ایجاد فضایی چند بُعدی در ارایه گزارش‌های مدیریتی و امکان تهیه گزارش‌های تحلیلی.
• بهینه‌سازی فرایند تولید، پردازش و اطلاع‌رسانی جامع، صحیح و بهنگام با تاکید بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.
• سیستمی تحت وب که سبب کاهش فاصله زمان تولید تا انتشار آمار و اطلاعات خواهد شد.
• کاهش هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات.
• بالا رفتن دقت و درستی آمار و اطلاعات.
• جلوگیری از احتمال خطا و اشکال در فرایند تولید آمار به روش سنتی و دستی.


اقدامات درحال اجرا
• طراحی و تدوین شناسنامه اقلام نیازهای فوق الذکر به همراه تعاریف و مفاهیم اولیه.
• طراحی و پیاده سازی اقلام دارای اولویت در اتوماسیون آماری
• ورود اطلاعات در سامانه فرابراز سوی شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
• نظارت بر کنترل ورود اطلاعات و رفع اشکالات احتمالی
• ارائه فیدبک ها و گزارشات آماری به مدیران
• تهیه خروجی از اطلاعات در قالب شاخص ها ، جداول ، نمودارهای مورد نیاز
• تهیه فرم های جمع آوری اطلاعات به همراه تعیین رابطین و سطوح دسترسی
• برگزاری جلسات کارشناسی با رابطان آماری و کاربران ارئه دهنده خدمات
• پیگیری و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز درخواست کننده گان اطلاعات
• بروز رسانی اطلاعات پایه زمانی و مکانی ( چارت سازمانی دانشگاه)
• تهیه بخشنامه ، گزارشات و مطالب آموزشی کاربران سیستم

 

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107