شوراها و کمیته ها

کارگروه آموزش مجازی:

دکتر پرویز آقایی

دکتر محمدرضا جاهدان

دکتر صادق نوری پور سی سخت

دکتر بهرام پورفاضلی

یلدا هاشمی

مهندس سحر علی پور

مهندس الهام وحیدیان

 

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107