درباره مرکز

با توجه به تحولات بسیاری که پیشرفت در فضای مجازی بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گذاشته است، تاثیر آن بر آموزش نیز اجتناب ناپذیر است. یکی از عرصه هایی که از فضای مجازی تاثیر زیادی پذیرفته است، روش های یاددهی و یادگیری است.

مرکز آزمون و آموزش مجازی در راستای توسعه ی طرح تحول و نوآوری آموزشی و بسته های تحول از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، توجه ویژه ای به بسته توسعه آموزش مجازی(که یکی از بسته های اصلی در توسعه آموزش پزشکی است) مبذول داشته است. به همین دلیل مرکز آزمون و آموزش مجازی دانشگاه، در مهر ماه سال 1397 تاسیس گردید.

نظر به این که در عصر حاضر صرفه جویی در وقت، نیاز به سرعت در کارها، استقلال فردی و رها شدن از محدودیت های مکانی افزایش یافته است، نیاز به توسعه ی آموزش مجازی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ بنابراین کسب توانمندی­های لازم برای شناخت و تحلیل آگاهانه این محیط جدید و آشنایی با قواعد، ابزارها و فناوری­های نوین آموزشی از ضرورت­های جدید در دانشگاه­هاست.

یادگیری الکترونیک(E-learning) یکی از انواع آموزش مجازی است که محدودیت های زمانی و مکانی جهت یادگیری را از از بین میبرد و یادگیری در هر شرایطی را فراهم می سازد. این نوع یادگیری نیز موجب تعامل مستمر میان دانشجويان و در خارج از کلاس درس مي شود.

رسالت:

1-  تولید علم مبتنی بر نیاز

2- ارتقا قابلیت بین المللی سازی برنامه های آموزشی

3- استفاده از فناوری های نوین در فرایند یاددهی-یادگیری علوم پزشکی

چشم انداز:

1-امکان دسترسی به منابع آموزشی در هر زمان و مکان ممکن

2- ارتقای دانش، مهارت و نگرش در زمینه دانش یادگیری الکترونیک

3-ایجاد امکان سنجش و ارزشیابی فراگیران در فضای مجازی

4-تدارك و تامین زیرساختها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم براي توسعه آموزش مجازي

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید دکتر جلیل- جنب بیمارستان امام سجاد (ع)- پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی- طبقه همکف
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107